Klubowiczka Miesiąca Gocław – Czerwiec 2018

klubowiczka miesiaca goclaw czerwiec 2018

Początki są zawsze trudne, ale przy dobrej motywacji do działania, wszystko staje się możliwe i ułatwia osiągnięcie wyznaczonego celu.

Oczywiście ruch jest siłą napędową do wszystkiego i zaczyna uzależniać. Ćwiczenia sprawiają przyjemność i satysfakcję z efektów. Oczywiście w uzyskaniu tego bardzo pomocne są wspaniałe trenerki z Klubu LadiesGym, ponieważ starają się o stworzenie odpowiedniej atmosfery. W tym wszystkim ważne jest to, że do każdej z nas podchodzą indywidualnie i z cierpliwością, bez względu na wiek.
-Krystyna

Zobacz również